Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Húsvét 5. Vasárnapján

„Én vagyok a szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz
gyümölcsöt, lemetsz rólam…”

21husvet5.jpg2021. május 02.

Húsvét 5. vasárnap
Hétfő Szt. FÜLÖP és ifj. JAKAB ap-k
Május 3. 17:00 – májusi ájtatosság
18:00 – sikeres vizsgákért
Kedd Szt. FLÓRIÁN vt.
Május 4. 17:00 – Fábián Antalné (é.)
17:30 – májusi ájtatosság
Szerda ARLESI Szt. HILARIUS
Május 5. 17:00 – májusi ájtatosság
18:00 – jószándékra
Csütörtök NOLASCO Szt. PÉTER
Május 6. 6:00 – az Euch. tiszt.
17:00 – szentségbetétel + litánia
Péntek B. GIZELLA, Szt. II. BENEDEK pp.
Május 7. 17:00 – májusi ájtatosság
18:00 – a RT. élő és + tagjaiért (é.)
Szombat POMPEI MADONNA, GARGANO-hegyi Szt. MIHÁLY
Május 8. 7:00 – Isten segítségéért (Christoph)
17:00 – májusi ájtatosság
Vasárnap Húsvét 6.
Május 9. 8:30 – hívekért
17:00 – májusi ájtatosság
18:00 – Böröcz László és a cs. élő és + tagjai

Isten oly mértékben adja segítségét, amennyire bizalommal kérjük.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.