Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 12. Vasárnap

„Mester, nem félsz, hogy elveszünk? Erre fölkelt, parancsolt a szélnek és utasította a tavat: Csendesedj! Némulj el!

21evkozi12.jpg


2021. június 20.

Évközi 12. vasárnap
Hétfő GONZAGA Szt. ALAJOS
Június 21. 7:00 – Zoltán atyáért
Kedd NOLAI Szt. PAULINUSZ, FISHER JÁNOS, MORUS TAMÁS, Szt. ALBÁN, B. V. INCE pp.
Június 22. 7:00 – Keresztes Pál atyáért
9:00 – esztergomi ferences tanárok miséje
Szerda CAFASSO Szt. JÓZSEF
Június 23. 7:00 – hálából
Csütörtök KERESZTELŐ JÁNOS születése, Međugorje -1981
Június 24.
Péntek AQUITÁNIAI Szt. PROSPER
Június 25. 18:00 – Gábriel atyáért
Szombat ALEX. CIRILL, Szt. JOSEMARIA ESCRIVA
Június 26. 7:00 – imaközösségért
16:00 – Kistapolca
Vasárnap Évközi 13. (Szt. László király)
Június 27. 8:30 – hívekért
10:00 – Beremend
11:00 – Nagyharsány
18:00 – Siklós

Csak az tagadja Isten létét, aki szeretné, ha Isten nem létezne.
Szt. Ágoston

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.