Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 13. Vasárnap

„Halálán van a lányom. Gyere el, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.”

21evkozi13.jpg


2021. június 27.

Évközi 13. vasárnap
Mindenkor Segítő Szűz
Szt. László király
Hétfő Szt. IRÉNEUSZ pk-vt, Szt. I. PÁL pp.
Június 28. 7:00 – Robi atyáért
Kedd Szt. PÉTER és PÁL ap-k
Június 29. 7:00 – Prior Márta lü. (é.)
Szerda A római Egyház első szent vértanúi
Június 30. 7:00 – egy család élő és + tagjaiért
Csütörtök Szt. ESZTER királyné, Szt. ÁRON főpap, JÉZUS VÉRE
Július 1. 6:00 – Jézus szent Vére tiszteletére
17:00 – szentségbetétel
Péntek SARLÓS BOLDOGASSZONY
Július 2. 18:00 – a RT. élő és + tagjaiért (é.)
Szombat Szt. TAMÁS ap.
Július 3. 15:00 – elsőszombati mise
16:00 – esküvő (Patai Viktória-Klement Martin)
Vasárnap Évközi 14.
Július 4. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány

A többféle nép nem azért van, hogy egymást pusztítsa.
Életük bensősége Istenre utal, aki egyesíteni óhajtja őket.

R. Schneider

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.