Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Szentháromság Vasárnapján

„Tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az
Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében!”

21szentharomsag.jpg2021. május 30.

Szentháromság vasárnapja
Hétfő Szt. CAMILLA
Május 31. 17:00 – májusi ájtatosság
18:00 – Nagy Lajos lü.
Kedd Szt. JUSZTÍNUSZ vt.
Június 1. 7:00 – Isten segítségéért (egy édesanyáért és gyermekéért)
Szerda Szt. MARCELLINUS és Szt. PÉTER vt-k, ERASMUS
Június 2. 7:00 – jó szándékra
Csütörtök UGANDAI vt-k
Június 3. 6:00 – az Euch. tiszteletére
17:00 – szentségbetétel
Péntek Szt. QUIRINUS pk-vt.
Június 4. 17:00 – gyóntatás
18:00 – a RT élő és + tagjaiért (é.)
Szombat Szt. BONIFÁC pk-vt.
Június 5. 11:00 – keresztelő
15:00 – elsőszombati mise
16:00 – Kisharsány
Vasárnap ÚRNAPJA – Évközi 10.
Június 6. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
17:00 – titokcsere
18:00 – Varga Margit lü.

A derűs szív erőssé tesz és kitartóvá. Ezért, aki igazán
Istent akarja szolgálni, legyen mindig derűs.

Néri Szt. Fülöp

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.