Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 27. Vasárnap

HÉTFŐ
10.04.
17:30 RÓZSAFÜZÉR
18:00 SZENTMISE ZOLTÁN
ATYÁÉRT ÉS AZ IMAKOSZORÚ
TAGJAIÉRT
ASSISI SZENT
FERENC
EMLÉKNAP
SZERDA
10.06.
17:30 RÓZSAFÜZÉR
18:00 SZENTMISE JÓSZÁNDÉKRA
CSENDES
SZENT BRÚNÓ
ÁLDOZÓPAP
emléknap
CSÜTÖRTÖK
10.07.
8:30 RÓZSAFÜZÉR
9:00 SZENTMISE
9:40-19:00 SZENTSÉGIMÁDÁS
RÓZSAFÜZÉR
KIRÁLYNŐJE
EMLÉKNAP
PÉNTEK
10.08.
EZEN A NAPON CSAK
MÁRIAGYŰDÖN VAN SZENTMISE
(10:00)
SZŰZ MÁRIA
MAGYAROK
NAGYASSZONYA
FŐÜNNEP
SZOMBAT
10.09.

16:00 BÚCSÚI SZENTMISE
NAGYHARSÁNYBAN
LEONARDI SZENT
JÁNOS
emléknap
VASÁRNAP
10.10.
8:30 SZENTMISE
ÉVKÖZI XXVIII. VASÁRNAP
17:30 RÓZSAFÜZÉR
18:00 SZENTMISE NARANCSIK
JÁNOSNÉ FEKETE MARGIT L.Ü.
ÉVKÖZI XXVIII.
VASÁRNAP


HIRDETÉS

- Októberben a hétköznapi szentmisék előtt szentolvasót
imádkozunk, amelyre várjuk a kedves testvéreket!

- Október 8-án Magyarok Nagyasszonya ünnepén csak
Máriagyűdön lesz szentmise délelőtt 10 órakor!

- Október 9-én a nagyharsányi templom búcsúnapján az ünnepi
szentmisét Kárász Gábor szekszárdi káplán celebrálja 16 órai
kezdettel! A szentmise után mindenkit szeretettel várunk az
ünnepi szeretetvendégségre!


- A szentségfelkészítő foglalkozások helyszíne a katolikus iskola
épülete lesz! Az elsőáldozó jelölteket pénteken 16 órától várom
a katolikus iskola kápolnájába!

- A bérmálásra felkészítő foglalkozás első időpontja:
október 9. 10 óra, helyszíne: a katolikus iskola kápolnája!

- Október 10-től elkezdjük a ministránsfoglalkozásokat, amelyet a
szentmise előtt tartunk 8:00-tól a siklósi templomban!
Szeretettel várom a ministránsokat!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy a
szentmisék előtt a sekrestyében!

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.