Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 33. Vasárnap

HÉTFŐ
11.15.
11:00 SÁROSI TIVADAR TEMETÉSE A SIKLÓSI TEMETŐKÁPOLNÁBÓL
18:00 SZENTMISE
NAGY SZENT ALBERT PÜSPÖK
emléknap
SZERDA
11.17.
14:00 BALOGH LÁSZLÓNÉ sz. KOVÁCS RENÁTA TEMETÉSE NAGYHARSÁNYBAN
18:00 SZENTMISE
NAGY SZENT GERTRÚD
emléknap
CSÜTÖRTÖK
11.18.
9:00 SZENTMISE – PÜSPÖKÜNKÉRT FELAJÁNLVA PÉCSI FŐPÁSZTOR KINEVEZÉSÉNEK NAPJA
SZENT PÉTER- ÉS SZENT PÁL- BAZILIKÁK FELSZENTELÉSE
emléknap
PÉNTEK
11.19.
12:30 KRAPECZ ZSUZSANNA GYÁSZMISÉJE
14:00 KRAPECZ ZSUZSANNA TEMETÉSE A SIKLÓSI RAVATALOZÓBÓL
17:30 RÓZSAFÜZÉR
18:00 SZENTMISE
HALOTTAINKÉRT
ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET
ÜNNEP
SZOMBAT
11.20.
16:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN
17:00 SZENTSÉGIMÁDÁS A SIKLÓSI TEMPLOMBAN
KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA
FŐÜNNEP
VASÁRNAP
11.21.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA
FŐÜNNEP


HIRDETÉS

- A pénteki szentmiséket november hónapban a halottainkért ajánljuk fel! (12,19,26)

- A szentségfelkészítő foglalkozások helyszíne a Katolikus iskola épülete!
Szombaton szeretettel várom a bérmálkozó jelölteket a megbeszélt időpontban!

- A ministráns foglalkozásokat, a vasárnap reggeli szentmise előtt
tartjuk 8:00-tól a siklósi templomban!
Szeretettel hívom a ministránsokat!

- Pénteken este szeretettel várom a Siklósi Férfikört és az érdeklődőket a Máriagyűdi plébánia ebédlőjébe az I. pécsi férfitalálkozón szerzett tapasztalatok megbeszélésére, kiértékelésére! A megbeszélés kezdete: 19:00

- Krisztus Király előestéjén (november 20.) plébániánk is csatlakozik a világméretű szentségimádáshoz, aki teheti regisztrálja magát a www.corpusdomini.iec2020.hu oldalon!

- Jövő vasárnap Krisztus Király vasárnapján országos gyűjtés lesz a Káritász javára!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.