Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Karácsony utáni 2. Vasárnap

HÉTFŐ
01.03.
18:00 SZENTMISE
HÁLÁBÓL
JÉZUS SZENT NEVE
emléknap
SZERDA
01.05.
18:00 SZENTMISE
JÓSZÁNDÉKRA
CSÜTÖRTÖK
01.06.
8:30 ÜNNEPI SZENTMISE
9:30-18:00 SZENTSÉGIMÁDÁS
17:00 ÜNNEPI SZENTMISE MÁRIAGYŰDÖN
URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT)
FŐÜNNEP
PÉNTEK
01.07.
14:00 KAJDÁCS VIVIEN TEMETÉSE A SIKLÓSI RAVATALOZÓBÓL
18:00 SZENTMISE
RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT ÉLŐ ÉS MEGHALT TAGJAIÉRT
PENYAFORTY SZENT RAJMUND ÁLDOZÓPAP
emléknap
SZOMBAT
01.08.
16:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN
VASÁRNAP
01.09.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
JÁNOS L.Ü. 29. ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL
URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
ÜNNEP


HIRDETÉS

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.