Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 4. Vasárnap

VASÁRNAP
01.30.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
ZÁMBORI LÁSZLÓÉRT ÉS A HOZZÁTARTOZÓKÉRT
ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
HÉTFŐ
01.31.
18:00 SZENTMISE (ÉNEKES)
BETEGEK GYÓGYULÁSÁÉRT
BOSCO SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP
EMLÉKNAP
SZERDA
02.02.
10:00 ÜNNEPI SZENTMISE MÁRIAGYŰDÖN
18:00 ÜNNEPI SZENTMISE SIKLÓSON (ÉNEKES)
JÓSZÁNDÉKRA
URUNK BEMUTATÁSA
GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY
ÜNNEP
CSÜTÖRTÖK
02.03.
9:00 SZENTMISE (GITÁROS)
OLTÁRISZENTSÉG TISZTELETÉRE
9:45-19:00 SZENTSÉGIMÁDÁS
SZENT BALÁZS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ
emléknap
PÉNTEK
02.04.
17:30 RÓZSAFÜZÉR IMÁDSÁG, GYÓNTATÁS
18:00 SZENTMISE (ÉNEKES)
RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT ÉLŐ ÉS ELHUNYT TAGJAIÉRT
ELSŐPÉNTEK
SZOMBAT
02.05.
15:00 SZENTMISE (ÉNEKES)
A FATIMAI SZŰZ TISZTELETÉRE

16:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN
ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
VASÁRNAP
02.06.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
LÉVAI LÁSZLÓNÉ MIJIM JULIANNA L.Ü.
ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP


HIRDETÉS

- Szerda délelőtt 8:30 órakor a Máriagyűdi bazilikában imaórát tart
a Szeretetláng közösség. A 10 órakor kezdődő máriagyűdi ünnepi
szentmisét követően kerül átadásra a szeretetláng!

- Szerdán Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Siklóson a
szentmisében gyertyát szentelünk!

- Csütörtökön, Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján
valamint a vasárnapi szentmiséket követően Balázs-áldásban
részesülhetnek a kedves testvérek!

- Pénteken szeretettel várom az elsőáldozó jelöltek szüleit
16:45-kor kezdődő szülői értekezletre a Katolikus Iskolában!

- A ministráns foglalkozásokat, a vasárnap reggeli szentmise előtt
tartjuk 8:00-tól itt a siklósi templomban!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!

HETI VERS

Annie Johnson Flint: Isten nem ígért

Isten nem ígért mindig-kék eget,
mindig-virágos, víg ösvényeket.
Ború nélkül derűt,
árnyék nélkül fényt,
és fájdalom nélkül
békét nem ígért.
De ígért erőt minden új naphoz,
munkádhoz nyugalmat,
világosságot utadhoz,
bajban is kegyelmet
és segítő kezet,
mindig veled érző
örök szeretetet.

(fordította: Túrmezei Erzsébet)

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.