Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 5. Vasárnap

VASÁRNAP
02.06.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
LÉVAI LÁSZLÓNÉ MIJIM JULIANNA L.Ü
ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
HÉTFŐ
02.07.
18:00 SZENTMISE (CSENDES)
SZERDA
02.09.
18:00 SZENTMISE (ÉNEKES)
HÁLÁBÓL ANDOR ATYÁÉRT
CSÜTÖRTÖK
02.10.
9:00 SZENTMISE (GITÁROS)
NAGY JÁNOS SÁNDOR VOLT SIKLÓSI PLÉBÁNOS L.Ü.
SZENT SKOLASZTIKA SZŰZ
EMLÉKNAP
PÉNTEK
02.11.
18:00 FÉRFIKÖR PÉCSEN
Ezen a napon a szentmise elmarad!
A LOURDES-I BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
emléknap
SZOMBAT
02.12.
16:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
VASÁRNAP
02.13.
8:30 SZENTMISE
SZERELMESEK, JEGYBEN JÁRÓK, HÁZASOK MISÉJE

18:00 SZENTMISE
HEGEDŰS LAJOSNÉ MARGIT L.Ü. 21. ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL
ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP


HIRDETÉS

- Pénteken 18 órakor férfitalálkozó lesz Pécsen, a
Magtár Látogatóközpontban! Szeretettel hívom a férfiakat
erre az eseményre! Indulás 17 órakor a siklósi plébániától!

- Szombaton szeretettel várom a bérmálkozó jelölteket
a Katolikus Iskola épületében, a megbeszélt időpontban!

- Február 13-án plébániánk is csatlakozik a házasság hete
programsorozathoz! A reggeli szentmise keretében áldjuk meg
a szerelmeseket, a jegyben járókat és a házasokat!

- Február 20-án a reggeli szentmisében részesülhetnek a
kedves testvérek a betegek szentségében! A betegek kenete
felvételének feltétele: gyónás, áldozás (kegyelmi állapot),
szentmisén való részvétel.

- A ministráns foglalkozásokat, a vasárnap reggeli szentmise előtt
tartjuk 8:00-tól itt a siklósi templomban!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!


HETI VERS

Lendern: Péter imája

Jézusom, Te vagy a Krisztus,
az egy élő Isten Fia.
Jó nekünk itt Veled lenni,
tekints le barátaidra!

Kihez mennénk? Hisz Te őrzöd
az örök élet Igéit.
Elhagyok mindent, s követlek
bárhová - végül az Égig.

Uram, áruld el, hová mégy!
Miért ne mehetnék utánad?
Parancsold, hogy hozzád menjek,
s nyomodba lépnek e lábak.

Szikla leszek a víz színén -
bűneim tengerén járok;
s ha kicsiny hitem mélybe húzna,
ments meg, Uram! - így kiáltok.

Látod, bűnös ember vagyok.
Menj el, Uram, menj el tőlem...
Mégis... Ragadj fel, a vészben
sose hagyj el, járj előttem!

Háromszor is megtagadlak
én, a fügefa, a száradt.
De ha lábaim megmosod,
gyümölcs borít minden ágat.

S háromszor is újravallak:
Te tudod, hogy mint szeretlek.
Megyek halászni, ha kéred,
emberhalász, pásztor leszek!
Jézusom, követlek Téged.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.