Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Nagyböjt 2. Vasárnapján

VASÁRNAP
03.13.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
HÉTFŐ
03.14.
Ezen a napon nincs szentmise
SZERDA
03.16.
12:00 PETROVICS ISTVÁNNÉ SZ. PETROVICS IBOLYA TEMETÉSE NAGYHARSÁNYBAN
14:00 ROHI JÓZSEF TEMETÉSE A SIKLÓSI TEMETŐKÁPOLNÁBÓL
18:00 SZENTMISE (CSENDES)
CSÜTÖRTÖK
03.17.
9:00 SZENTMISE (GITÁROS)
A KATOLIKUS ISKOLA DIÁKJAIÉRT
SZENT PATRIK PÜSPÖK
emléknap
PÉNTEK
03.18.
17:15 KERESZTÚT
A SIKLÓSI FÉRFIKÖR VEZETÉSÉVEL
18:00 SZENTMISE (ÉNEKES)
JÓZSEF ATYÁÉRT
JERUZSÁLEMI CIRILL PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
emléknap
SZOMBAT
03.19.
16:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
VASÁRNAP
03.20.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
BÖRÖCZ CSALÁD ÉLŐ ÉS ELHUNYT TAGJAIÉRT
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA


HIRDETÉS

- Hamvazószerdával kezdetét veszi az idei Nagyböjt. A liturgia
színe a viola. Az oltárokat (az ünnepek kivételével) tilos
virággal díszíteni; a hangszerek csak ének kíséretére szólhatnak;
a liturgiákból elmarad az Alleluja. Nagyböjt péntekjein böjtöt
tartunk, azaz 14 évestől hatvanéves korig kötelező a hústilalom
az étkezésekben. Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti nap:
tilos a hús fogyasztása; 18 éves kortól a nap folyamán egyszer
szabad jóllakni, de megengedett 2 másik, csökkentett mértékű
étkezés. Az ital, hacsak nem étel jellegű (pl. tej, leves) nem
szegi meg a böjtöt. A tilalmak alól fel vannak mentve a betegek;
a várandós és szoptató anyák; azok, akik egy étkezés alkalmával
csak keveset fogyaszthatnak (pl. a cukorbetegek vagy diétázók);
a koldusok; a megerőltető munkát végzők; az utazók; a menzán
étkezők és azok a szellemi dolgozók, akiket a szigorú böjt
akadályozna kötelességük teljesítésében.

- Nagyböjt péntekjein üdvös hagyomány a keresztút végzése.
Idéntől a mi templomunkban a hagyományosan keresztutat végzők
mellett a különféle ifjúsági és felnőtt csoportokat is
bátorítom keresztút végzésére.

- A nagyböjt péntekjein 17:15-től nagyböjti ájtatosságot
keresztutat végzünk!

- Pénteken szeretettel várom az elsőáldozó-jelölteket
16:15-kor a Katolikus Iskolában!

- Szombaton 10 órától várom a bérmálkozó jelölteket a
katolikus iskolában!

- Máriagyűdön a pénteki és a szombati 17 órás szentmisében,
valamint a vasárnapi 10 órás szentmisében nagyböjti triduum
kerül megrendezésre. A lelkigyakorlat előadója Dr. Kajtár
Edvárd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Liturgika és
lelkipásztorkodástan tanszék tanszékvezető professzora!
Mindenkit szeretettel várnak!

- A ministráns foglalkozásokat, a vasárnap reggeli szentmise előtt
tartjuk 8:00-tól itt a siklósi templomban!

- A Siklósi Katolikus Plébánia a Magyar Katolikus Karitásszal
közösen nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést szervez a siklósi
plébánia területén! Adományaikat leadhatják a siklósi és a
nagyharsányi templom sekrestyéjében! Adományaikat március 27-ig
várjuk a megadott helyszínekre! Az összegyűlt adományokat a helyi
rászoruló családokon túl, a kárpátaljai magyar családoknak,
valamint az ukrán háború menekültjeinek juttatja el a
Katolikus Karitász!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!


Reményik Sándor: Lefelé menet

"Elváltozék..." Köntöse mint a hó.
Olyan szép, hogy már-már félelmetes,
- Mégis: a hegyen lakni Vele jó.
Maradni: örök fészket rakni volna jó.
De nem lehet. Már sápad a csoda,
Az út megint a völgybe lehalad,
Jézus a völgyben is Jézus marad,
De jaj nekünk!
Akik a völgybe Vele lemegyünk,
Megszabadított szemű hegy-lakók
Csak egy-egy csoda-percig lehetünk.
Elfelejtjük az elsápadt csodát,
És lenn, a gomolygó völgyi borúban,
Az emberben, a szürke-szomorúban,
Nem látjuk többé az Isten fiát.

2

Testvérem, társam, embernek fia,
Igaz: a hegyen nem maradhatunk,
Igaz: a völgyben más az alakunk,
Nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk.
Botránkozásul vagyok neked én,
És botránkozásul vagy te nekem,
Mégis: legyen nekünk vigasztalás,
Legyen nekünk elég a kegyelem:
Hogy láttuk egymás fényes arculatját,
Hogy láttuk egymást Vele - a Hegyen.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.