Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Nagyböjt 4. Vasárnapján

VASÁRNAP
03.27.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
TAKÁCS ISTVÁN L.Ü.
NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
HÉTFŐ
03.28.
18:00 SZENTMISE
A LÖFLER CSALÁD ÉLŐ ÉS ELHUNYTJAIÉRT
SZERDA
03.30.
14:00 PÉTER JÁNOSNÉ SZ. BORJOLI VERONA TEMETÉSE A SIKLÓSI RAVATALOZÓBÓL
17:00 HORVÁT NYELVŰ KERESZTÚT
18:00 HORVÁT NYELVŰ SZENTMISE
CSÜTÖRTÖK
03.31.
9:00 SZENTMISE (GITÁROS)
A KERESZTÉNY FIATALOKÉRT
PÉNTEK
04.01.
17:15 KERESZTÚT
A RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT VEZETÉSÉVEL
18:00 FÉRFITALÁLKOZÓ PÉCSEN
SZOMBAT
04.02.
16:00 SZENTMISE SIKLÓSON
A FATIMAI SZŰZ TISZTELETÉRE
17:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN


NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
VASÁRNAP
04.03.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
KERESZTÉNY MAGYARORSZÁGÉRT
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA


HIRDETÉS

- Hamvazószerdával kezdetét veszi az idei Nagyböjt. A liturgia
színe a viola. Az oltárokat (az ünnepek kivételével) tilos
virággal díszíteni; a hangszerek csak ének kíséretére szólhatnak;
a liturgiákból elmarad az Alleluja. Nagyböjt péntekjein böjtöt
tartunk, azaz 14 évestől hatvanéves korig kötelező a hústilalom
az étkezésekben. Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti nap:
tilos a hús fogyasztása; 18 éves kortól a nap folyamán egyszer
szabad jóllakni, de megengedett 2 másik, csökkentett mértékű
étkezés. Az ital, hacsak nem étel jellegű (pl. tej, leves) nem
szegi meg a böjtöt. A tilalmak alól fel vannak mentve a betegek;
a várandós és szoptató anyák; azok, akik egy étkezés alkalmával
csak keveset fogyaszthatnak (pl. a cukorbetegek vagy diétázók);
a koldusok; a megerőltető munkát végzők; az utazók; a menzán
étkezők és azok a szellemi dolgozók, akiket a szigorú böjt
akadályozna kötelességük teljesítésében.

- Nagyböjt péntekjein üdvös hagyomány a keresztút végzése.
Idéntől a mi templomunkban a hagyományosan keresztutat végzők
mellett a különféle ifjúsági és felnőtt csoportokat is
bátorítom keresztút végzésére.

- A nagyböjt péntekjein 17:15-től nagyböjti ájtatosságot
keresztutat végzünk!

- A ministráns foglalkozásokat, a vasárnap reggeli szentmise előtt
tartjuk 8:00-tól itt a siklósi templomban!

- Március 30-án (szerdán) 17:00 órakor horvát nyelvű keresztút,
majd 18 órától horvát nyelvű szentmisét mutat be Főtisztelendő
Sáfrány Dávid temerini káplán! Szeretettel várjuk a kedves
testvéreket!

- Pénteken a keresztutat a Rózsafüzér társulat vezeti, ezen
a napon nem lesz szentmise Siklóson!

- Pénteken Férfitalálkozó lesz Pécsen! 17 órakor indulunk
a plébániától!

- Jövő vasárnap a perselyadományokat a Szentföld javára
fogjuk eljuttatni!

- Április 3-án választás és népszavazás lesz Hazánkban!
Kérem a kedves testvéreket, hogy keresztényi és állampolgári
kötelezettségeinek eleget téve menjen el szavazni és a keresztény
értékeket, az egyház társadalmi tanítását és a moralitást
figyelembe véve hozza meg döntését!

- Április 6-7-8-án 18 órai kezdettel, a siklósi templomban
triduumot tartunk, amelyre szeretettel hívjuk a kedves
testvéreket! A lelkigyakorlat vezetője: Főtisztelendő
Tölgyesi Dávid somogysámsoni plébániai kormányzó!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!


Pilinszky János

A tékozló fiú keresése

Itt lakott kétségtelenül.
Látod? Látom.
A mi fiúnk.
Ülj az ablakba, nézd a házakat,
aztán a szobát, falakat,
a jégveremnél hidegebb
éléskamrát, mosdóhelyet.
Most pedig induljunk haza.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.