Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Virágvasárnap

VASÁRNAP
04.10.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
TORJÁNÁCZ ANNA L.Ü.
VIRÁGVASÁRNAP
CSÜTÖRTÖK
04.14.
18:00 SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE NAGYCSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
04.15.
18:00 IGELITURGIA KERESZTHÓDOLATTAL
19:00 FÁKLYÁS KERESZTÚT A VÁR KÖRÜL
NAGYPÉNTEK
SZOMBAT
04.16.
18:00 HÚSVÉT VIGILIÁJA KÖRMENETTEL NAGYSZOMBAT
VASÁRNAP
04.17.
8:30 ÜNNEPI SZENTMISE
11:00 ÜNNEPI SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN
18:00 ÜNNEPI SZENTMISE
HÚSVÉTVASÁRNAP
HÉTFŐ
04.18.
8:30 ÜNNEPI SZENTMISE HÚSVÉTHÉTFŐ


HIRDETÉS

- Nagyhéten hétfőn és szerdán nem lesz szentmise!

- A ministránsokat nagyszerdán 16 órára várom a szent háromnap
liturgiájának próbájára a templomba, a bérmálkozójelölteket
17 órára a pénteki keresztút próbájára!

- Nagycsütörtökön az Oltáriszentség és az egyházi rend
- a papság - megalapítását ünnepli a Katolikus Egyház.
Pécsen a délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét
Felföldi László Pécsi megyéspüspök mutatja be egyházmegyénk
papjaival a székesegyházban. A hagyományos olajszentelési
misén a főpásztor megszenteli a keresztelendők és a betegek
olaját, valamint a bérmáláshoz használatos krizmát.
A papság ebben a szertartás keretében újítja meg a
szenteléskor tett ígéreteit!
8:30-kor indulunk a ministránsokkal és a bérmálkozó
jelöltekkel a plébániától erre az ünnepre!

- Pénteken Urunk szenvedését ünnepeljük, ezen a napon nem
szentmisét, hanem igeliturgiát tartunk áldoztatással és
kereszthódolattal!
19 órakor fáklyás keresztút lesz a vár körül! Fáklyák,
mécsesek a sekrestyében vásárolhatók!

- Szombaton 18 órakor a templom előtt kezdődik a
feltámadási szentmise a tűzszenteléssel, a mise után
körmenetet tartunk!

- Vasárnap a délelőtti szentmise keretében ételszentelést
tartunk! Húsvéthétfőn csak 8:30-kor lesz szentmise a
templomunkban!


Kurczina Terézia

Sors

Tolongtak körötte számosan,
érintni` akarták bárhogyan.
Igaz szó lakozott szájában,
egy napon elhagyták mindnyájan.

Atyjára szegezve két szemét
engedte, életét elvegyék.
Kínozván tették, mit akartak,
nem vágyott magának hatalmat.

Megverték, gúnyolták nevetve,
szeretet vitte a keresztre.
Karjait ölelőn kitárva
megváltást hozott a világra.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.