Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Húsvét 3. Vasárnapján

VASÁRNAP
05.01.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
BRUNYAI JENŐNÉ ERZSÉBET L.Ü. 1 ÉVF.
HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
HÉTFŐ
05.02.
14:00 KERESZTES JÓZSEF TEMETÉSE A SIKLÓSI RAVATALOZÓBÓL
17:45 MÁJUSI LITÁNIA
18:00 SZENTMISE
SIKERES VIZSGÁÉRT
SZENT ATANÁZ PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
ÜNNEP
SZERDA
05.04.
10:00 TÓTH GYULÁNÉ SZ. KASZA MAGDOLNA TEMETÉSE A SIKLÓSI RAVATALOZÓBÓL
17:45 MÁJUSI LITÁNIA
18:00 SZENTMISE
JÓSZÁNDÉKRA
SZENT FLÓRIÁN VÉRTANÚ
BOLDOG CEFERINO GIMÉNEZ MALLA VÉRTANÚ
emléknap
CSÜTÖRTÖK
05.05.
9:00 SZENTMISE
PAPI HIVATÁSOKÉRT AZ OLTÁRISZENTSÉG TISZTELETÉRE

9:45-18:00 SZENTSÉGIMÁDÁS
PÉNTEK
05.06.
17:45 MÁJUSI LITÁNIA
18:00 SZENTMISE
RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT ÉLŐ ÉS ELHUNYT TAGJAIÉRT
SZOMBAT
05.07.
12:00 GYALOGOS ZARÁNDOKLAT MÁRIAGYŰDRE MÁRIAGYŰDI GYALOGOS ZARÁNDOKLAT
VASÁRNAP
05.08.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
CSALÁDÉRT
HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA


HIRDETÉS

- Május a Szűzanya hónapja, a lorettói litániát hétfőn,
szerdán és pénteken a szentmisék előtt 17:45-től imádkozzuk!

- Pénteken szeretettel várom az elsőáldozó jelölteket
16:15-re a katolikus iskolába!

- A bérmálkozókat a vasárnap délelőtti mise után várom
egy rövid megbeszélésre a sekrestyébe!

- A jövő vasárnapi perselyadományokat a papnevelés céljára
fogjuk eljuttatni!

- Május 7-én kerül megrendezésre az Egyházmegyei gyalogos
zarándoklat Máriagyűdre! A siklósi templomtól 12 órakor indulunk
gyalog a kegyhelyre! Szeretettel hívom erre az alkalomra
az egyházközség tagjait!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!


Bódás János – Útjelző tábla

Vigyáz a falvak szélén, s ott áll
a szétfutó keresztutaknál.
Vigyáz, mindig útfélen állva,
s irányt mutat a tábla.
Lábára indák tekergőznek,
barmok hozzá dörgölőznek,
vállára galamb, varjú száll,
az útról ráfröccsen a sár,
nap fakítja és veri zápor,
megrepedez a tél fagyától,
kölykök vágnak belé sebet,
beszennyezik kósza ebek
de jó- s balsorsban egyaránt
áll és mutatja az irányt!
Mellette bölcsek és bolondok
cipelnek álmot, vágyat, gondot,
jönnek és mennek ifjak, vének,
nász menetek és temetések.
Ő áll és tűr, nem válogat.
Mindenkinek utat mutat!
– Útjelző tábla lettem én is
Ott, hol az út Isten felé visz,
Embersorok útfelén állva
mutatok mindig egy irányba:
KRISZTUS FELÉ!
Nap szúr, ver zápor,
didergek a közöny fagyától,
bűn-indák reám tekerőznek,
rút vágyak hozzám dörgölőznek,
vállamra kétség varjú száll
s fülembe azt kiáltja: kár!
Az élet sara rámfrecseg,
megsebeznek gonosz kezek,
de jó- s balsorsban egyaránt
állok s mutatom az irányt,
akik mellettem elhaladnak
s fáradt, tékozló fiaknak.
Mellemről Isten lángírása
beragyog ködbe, éjszakába
s szinte kiáltja: Emberek!
mindnyájan erre menjetek!
A Krisztus jár előttetek –
Nála lesz békességetek
csak a nyomába lépjetek,
szárnnyá válik keresztetek!
Hát bízzatok és higgyetek, s szeressetek… szeressetek!

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.