Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Húsvét 5. Vasárnapján

VASÁRNAP
05.15.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
ÉLETRENDEZÉS SIKERÉÉRT
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
HÉTFŐ
05.16.
17:45 MÁJUSI LITÁNIA
18:00 SZENTMISE
RÉVÉSZ IBOLYA GYÁSZMISÉJE
NEPOMUKI SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP ÉS VÉRTANÚ
emléknap
SZERDA
05.18.
11:00 MERK TAMÁSNÉ SZ. MAROSFI HILDA TEMETÉSE A SIKLÓSI RAVATALOZÓBÓL
14:00 RÉVÉSZ IBOLYA TEMETÉSE A SIKLÓSI RAVATALOZÓBÓL
17:45 MÁJUSI LITÁNIA
18:00 SZENTMISE
LAJOS PAPA L.Ü. VALAMINT A KISS CSALÁD ÉLŐ ÉS ELHUNYT TAGJAIÉRT
SZENT I. JÁNOS PÁPA ÉS VÉRTANÚ
emléknap
CSÜTÖRTÖK
05.19.
9:00 SZENTMISE
PÉNTEK
05.20.
17:45 MÁJUSI LITÁNIA
18:00 SZENTMISE
SIENAI SZENT BERNARDIN ÁLDOZÓPAP
emléknap
SZOMBAT
05.21.
17:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
VASÁRNAP
05.22.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
SÁNDOR L.Ü.
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA


HIRDETÉS

- Május a Szűzanya hónapja, a lorettói litániát hétfőn,
szerdán és pénteken a szentmisék előtt 17:45-től imádkozzuk!

- Múlt héten a papnevelés céljára 39.940 Ft gyűlt össze,
amelyet továbbítottunk az Egyházmegye felé!

- Szombaton 10 órára várom a bérmálkozó jelölteket a plébániára!

- Hálásan köszönöm mindazok segítségét, akik a keddi
takarításban részt vettek és segítettek!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!


Aranyosi Ervin: A szeretetről

Szeretni annyi: – elfogadni,
kitárt szívedből többet adni!
Másokban meglátni a szépet,
s örökre hinni: szép az élet!

Megértőn nézni a világra,
ápolni, kinek lelke árva.
Tudni a rossz is emberi,
másképpen lát, ki felismeri.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.