Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Húsvét 6. Vasárnapján

VASÁRNAP
05.22.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
SÁNDOR L.Ü.
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
HÉTFŐ
05.23.
17:45 MÁJUSI LITÁNIA
18:00 SZENTMISE
ELHUNYT SZÜLŐKÉRT ÉS TESTVÉREKÉRT
BOLDOG APOR VILMOS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ
emléknap
SZERDA
05.25.
13:00 POLGÁR ZSUZSANNA GYÁSZMISÉJE A SIKLÓSI TEMPLOMBAN
14:00 POLGÁR ZSUZSANNA TEMETÉSE A SIKLÓSI RAVATALOZÓBÓL
17:45 MÁJUSI LITÁNIA
18:00 SZENTMISE
A KLEMENT ÉS A KORMOS CSALÁD ÉLŐ ÉS ELHUNYT TAGJAIÉRT
PAZZI SZENT MÁRIA MAGDOLNA
emléknap
CSÜTÖRTÖK
05.26.
9:00 SZENTMISE
ATTILA ATYÁÉRT ÉS AZ IMAKOSZORÚ TAGJAIÉRT
15:00 KALÁNYOS JÁNOSNÉ TEMETÉSE NAGYHARSÁNYBAN
NÉRI SZENT FÜLÖP ÁLDOZÓPAP
EMLÉKNAP
PÉNTEK
05.27.
17:45 MÁJUSI LITÁNIA
18:00 SZENTMISE
EGY CSALÁD ÉLŐ ÉS ELHUNYT TAGJAIÉRT
CANTERBURY SZENT ÁGOSTON PÜSPÖK
emléknap
SZOMBAT
05.28.
17:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN URUNK MENNYBEMENETELE
VASÁRNAP
05.29.
10:00 BÉRMÁLÁSI SZENTMISE

URUNK MENNYBEMENETELE


HIRDETÉS

- Május a Szűzanya hónapja, a lorettói litániát hétfőn,
szerdán és pénteken a szentmisék előtt 17:45-től imádkozzuk!

- Szombaton 14 órára várom a bérmálkozó jelölteket a plébániára!
Ezen a napon lesz a bérmálkozási vizsga, a próba és a gyóntatás!

- A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szeretettel várja
leendő hallgatóit a 2022 szeptemberében induló tanévben is.
A főiskolán teológiai, pedagógiai és szociális területen,
államilag finanszírozott formában, nappali és levelező tagozaton
végezhetnek tanulmányokat a jelentkezők.
Jelentkezési határidő: 2022. június 10. További információ a
főiskola honlapján, a pphf.hu oldalon található.

- Május 29-én vasárnap lesz egyházközségünkben a bérmálás,
melyet Felföldi László pécsi megyéspüspök fog kiszolgáltatni
22 bérmálkozó-jelöltnek! Megkérem a tanácsosok testületének
tagjait valamint a hitoktatókat, hogy a bérmálási szentmisét
követően fáradjanak át a plébánia nagytermébe!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!


Assisi Szent Ferenc imája

Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem, hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem, hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
Amen.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.