Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Urunk Mennybemenetele főünnepén

HÉTFŐ
05.30.
17:45 MÁJUSI LITÁNIA
18:00 SZENTMISE
JÓSZÁNDÉKRA
SZENT ISTVÁN KIRÁLY EREKLYÉINEK ÁTVITELE
emléknap
SZERDA
06.01.
18:00 SZENTMISE
NAGY LAJOS ÉS MOLNÁR JÓZSEF L.Ü.
SZENT JUSZTINUSZ VÉRTANÚ
emléknap
CSÜTÖRTÖK
06.02.
9:00 SZENTMISE
PAPI HIVATÁSOKÉRT AZ OLTÁRISZENTSÉG TISZTELETÉRE
9:45-18:00 SZENTSÉGIMÁDÁS
SZENT MARCELLÍNUSZ ÉS SZENT PÉTER VÉRTANÚK
emléknap
PÉNTEK
06.03.
18:00 SZENTMISE
A RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT ÉLŐ ÉS ELHUNYT TAGJAIÉRT
LWANGA SZENT KÁROLY ÉS TÁRSAI VÉRTANÚK
emléknap
SZOMBAT
06.04.
15:00 SZENTMISE
A FATIMAI SZŰZ TISZTELETÉRE
17:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN
CSISZÁR LOTTI GRÉTA KERESZTELŐJE NAGYHARSÁNYBAN
PÜNKÖSD VIGÍLIA
VASÁRNAP
06.05.
8:30 SZENTMISE
18:00 SZENTMISE
BÁRDONICSEK ISTVÁNNÉ ERZSÉBET L.Ü.
PÜNKÖSD
HÉTFŐ
06.06.
8:30 FOGADALMI ZARÁNDOKLAT MÁRIAGYŰDRE PÜNKÖSDHÉTFŐ


HIRDETÉS

- Csütörtökön 19:30-kor szeretettel várjuk a tanácsosok
testületének tagjait egy megbeszélésre a plébánia nagytermébe!

- Pénteken 17 órára várom az elsőáldozókat a plébániára!

- A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szeretettel várja
leendő hallgatóit a 2022 szeptemberében induló tanévben is.
A főiskolán teológiai, pedagógiai és szociális területen,
államilag finanszírozott formában, nappali és levelező tagozaton
végezhetnek tanulmányokat a jelentkezők.
Jelentkezési határidő: 2022. június 10. További információ a
főiskola honlapján, a pphf.hu oldalon található.

- Pünkösdhétfőn fogadalmi gyalogos zarándoklatot szervezünk
Máriagyűdre! Indulás 8:30-kor a siklósi templomtól!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!


Vajkó Pál: JOBB NÉKTEK ÍGY

„Jobb néktek így, hogy immár elmegyek”
Bár szívetek sajog, vérzik e szóra.
Ám fájdalom bölcsője az örömnek,
S enyészet az öröklét hordozója.
Virág fakad a sírhalom tövében.
Érettetek s még sokakért folyt vérem,
Jobb néktek így!…

Jobb néktek így! Nem ismertek ti még,
Nem, lélekben, csak múló porhüvelyben;
Ím lássátok a megtisztult Igét,
Mi salak volt – a test – eztán pihenjen.
A lelket egykor rátok majd kiontom,
Hogy kebleteken égi láng lobogjon.
Jobb néktek így!…

Jobb néktek így! Míg féltve őrzi anyja,
Nem oly merész, nem oly erős a gyermek.
De künn a síkon, önmagára hagyva
Tanul szemébe nézni fergetegnek.
Keblét viharra, vészre bátran tárva, –
Ott születik a hős a bősz csatákba’…
Jobb néktek így!…

Jobb néktek így! Bár most nem értitek,
Hisz könnyben úszik szemetek pillája,
Ám lesz idő, igen, megéritek,
Hogy tisztán láttok napba’, éjszakába.
A hívőké az élet koronája,
Higgyétek hát a szó akárhogy fájna:
Jobb néktek így!

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.