Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 17. Vasárnap

VASÁRNAP
07.24.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
GYERMEKÉRT
ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
HÉTFŐ
07.25.
NINCS SZENTMISE SZENT JAKAB APOSTOL
ÜNNEP
SZERDA
07.27.
11:00 MÁRKOVICS PÁL TEMETÉSE A SIKLÓSI RAVATALOZÓBÓL
14:00 ZABJÁS JÁNOSNÉ TEMETÉSE A SIKLÓSI TEMETŐKÁPOLNÁBÓL

NINCS SZENTMISE
SZENT CHARBEL MAKHLOUF ÁLDOZÓPAP
emléknap
CSÜTÖRTÖK
07.28.
10:00 PRUZSINA ISTVÁN TEMETÉSE A SIKLÓSI TEMETŐKÁPOLNÁBÓL

NINCS SZENTMISE
PÉNTEK
07.29.
18:00 SZENTMISE
MEGHALT JÓTEVŐÉRT
SZENT MÁRTA, SZENT MÁRIA ÉS SZENT LÁZÁR
EMLÉKNAP
SZOMBAT
07.30.
17:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
VASÁRNAP
07.31.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
HORVÁTH GYULÁNÉ SZ. BORBÁNDI REGINA L.Ü.
ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.