Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Pünkösd Vasárnapján

VASÁRNAP
06.05.
8:30 SZENTMISE
18:00 SZENTMISE
BÁRDONICSEK ISTVÁNNÉ ERZSÉBET L.Ü.
PÜNKÖSD
FŐÜNNEP
HÉTFŐ
06.06.
8:30 FOGADALMI ZARÁNDOKLAT MÁRIAGYŰDRE BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA AZ EGYHÁZ ANYJA
EMLÉKNAP
SZERDA
06.08.
11:00 TOMICS ISTVÁN TEMETÉSE A SIKLÓSI TEMETŐKÁPOLNÁBÓL
18:00 SZENTMISE
ANDREA L.Ü.
BOLDOG SÁNDOR ISTVÁN SZERZETES ÉS VÉRTANÚ
emléknap
CSÜTÖRTÖK
06.09.
9:00 SZENTMISE
A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS AZ ÖRÖK FŐPAP
emléknap
PÉNTEK
06.10.
14:00 SÁFRÁNY KÁROLYNÉ SZ. NAGY ETELKA TEMETÉSE A SIKLÓSI TEMETŐKÁPOLNÁBÓL
18:00 SZENTMISE
BOSNYÁK CSALÁD ELHUNYTJAIÉRT
SZOMBAT
06.11.
17:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAP VIGÍLIÁJA
VASÁRNAP
06.12.
8:30 ÜNNEPI SZENTMISE
TEMPLOMUNK BÚCSÚNAPJA
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA


HIRDETÉS

- Pünkösdhétfőn fogadalmi gyalogos zarándoklatot szervezünk
Máriagyűdre! Indulás 8:30-kor a siklósi templomtól!

- Pénteken szeretettel várom a férfikör tagjait 15 órától
egy kötetlen beszélgetéssel és főzéssel egybekötött
összejövetelre!

- Szombaton 10 órától várom a megbérmáltakat a plébániára!

- A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szeretettel várja
leendő hallgatóit a 2022 szeptemberében induló tanévben is.
A főiskolán teológiai, pedagógiai és szociális területen,
államilag finanszírozott formában, nappali és levelező tagozaton
végezhetnek tanulmányokat a jelentkezők.
Jelentkezési határidő: 2022. június 10. További információ a
főiskola honlapján, a pphf.hu oldalon található.

- Június 19-én ünnepeljük Krisztus Szent Teste és Vére főünnepét,
azaz Úrnapját! Megkérem a plébánián működő csoportokat, hogy
1-1 oltárt sajátjuknak tekintve vállalják azok díszítését!
Jelentkezni a káplánnál lehet a sekrestyében!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!


Somogyi Imre: Pünkösd napja

Aki nem tud a hit szárnyán
A magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.

Ó, emberek! Krisztus nélkül
Mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
Ahol nincs Szentlélek.

Azért tehát Őt várjátok!
Őt várjátok, – eljő
Hittel égő lelketekbe,
Mint a nyári szellő…

Eljön Krisztus szeretettel,
Eljön Szentlelkével,
Ha várjátok s imádjátok
Pünkösdi reménnyel!

Megtelik a szív és lélek
Nemes indulattal,
Ha bevonul oda Krisztus
Teljes diadallal.

Csak úgy lehet pünkösd napja
Áldás, öröm, béke –
A győzelmes, igaz hitnek
Gyönyörű pecsétje!

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.