Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Húsvét 3.Vasárnapján

H Ú S V É T 3. VASÁRNAPJA
2014.május 4-11.

Szentmisék rendje
Május 4. Húsvét 3. Vasárnapja
8. 30 A plébánia közösségéért.
18.00 Ugrovics József halálának
10. évfordulójára.

Május 5. Hétfő 6.15 Tóth János zarándok szentmiséje.
18.00 Jószándékra. /csendes/

Május 6. Kedd 18.00 Édesanya halálának 6. évfordulójára.
/énekes/

Május 7. Szerda 18.00 Hálából a Szűzanyának.

Május 8. Csütörtök 18.00

Május 9. Péntek 18.00

Május 10. Szombat 18.00 A Peterdy család elhunyt tagjaiért.

Május 11. Húsvét 4. Vasárnapja
Jó Pásztor Vasárnapja
8.30 A plébánia közösségéért.
16.00 Gyerekmise
18.00

Hirdetéseink

Május hónapban az esti szentmisék előtt negyed órával litániát tartunk.

Ma 16 óra 30 perctől rózsafüzér titokcsere és szentségimádás lesz a templomban.

Hétfőn 17 órától felnőtt hittan lesz a plébánián.

Hétfőn 19 órától a Katekumen csoport összejövetele lesz a plébánián.

Kedden 19 órától felnőtt hittan lesz a plébánián.

Szerdán 18 óra 45 perctől Bibliaóra lesz a plébánián.

Pénteken 17 óra 30 perctől ifjúsági hittan lesz a Máriagyűdi Plébánián.

Szombaton 10 óra 30 perctől Bérmálás lesz Harkányban. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek megújítsa a bérmálkozók szívét-lelkét!

Jövő vasárnap lesz Jó Pásztor Vasárnapja.Ezen a vasárnapon imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért. A hétvégén Fekete Zoltán Budapesten tanuló pécsi egyházmegyés kispap lesz a vendégünk. Fogadjuk őt szeretettel!

Jövő vasárnap a papnevelés céljaira gyűjtünk.

Szeretettel hirdetjük, hogy a Pécsi Egyházmegye 2014. május 17. Vl. alkalommal gyalogos zarándoklatot hirdet Máriagyűdre. Gyülekező a Pécsi FEMA parkolóban. Indulás 7.30-kor az 58-as főúton. A kerékpárosok 9.00-kor indulnak a Székesegyháztól. A szentmise 15.00-kor kezdődik, melyet Dr. Udvardy György Püspök atya mutat be a jelenlévő papsággal.
 

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Evangelizációs: A diakónusokért
Imádkozzunk azért, hogy a diakónusok az Ige és a szegények hűséges szolgálata által éltető jelek legyenek az egész Egyház számára.