Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Húsvét 6.Vasárnapján

H Ú S V É T 6. V A S Á R N A P J A

2015. május 10-17.

Szentmisék rendje
Május 10. Húsvét 6. Vasárnapja

8. 30 A plébánia közösségéért.
16.00 Gyerekmise
18.00 Ugrovics József lelki üdvéért.

Május 11. Hétfő 18.00 Elhunyt szülőkért./csendes/

Május 12. Kedd Nem lesz szentmise.

Május 13. Szerda 18.00 Meghalt testvérekért./csendes/

Május 14. Csütörtök 18.00 Egy család élő és elhunyt tagjaiért./csendes/

Május 15. Péntek 18.00

Május 16. Szombat 18.00

Május 17. URUNK MENNYBEMENETELE
8. 30 A plébánia közösségéért.
18.00 János lelki üdvéért, halálának
ötödik évfordulójára.

Hirdetéseink

Szerdán lesz 30 éve, hogy Pécsett a Havihegyen elkezdődött a Fatimai engesztelés.
Délután 4 órakor püspöki szentmise lesz a Havihegyen, melyre a testvéreket is szeretettel várják.

Szerdán 18 óra 45 perctől Bibliaóra lesz a plébánián.

Szombaton ministránskirándulás lesz. Részleteket a kihelyezett plakáton olvashatunk.

Jövő vasárnap 16 óra 30 perckor Tóth János tart előadást a csíksomlyói gyalogos zarándoklatokról. Az előadás/tanúságtétel helyszíne a plébánia.