Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Mindenszentek Főünnepén

MINDENSZENTEK FŐÜNNEPE
2015. november 1-8.

Szentmisék rendje

November 1. MINDENSZENTEK FŐÜNNEPE
8.30 A plébánia közösségért.
16.00 Mise a temetőben.
/A kápolnánál./
18.00 Az esti szentmise elmarad!!!

November 2. Hétfő Halottak Napja
15.00 Szentmise a Nagytótfalui
temetőben.
18.00 A Bosnyák család elhunyt
tagjaiért. /énekes/
18.30 A Magyari és a Mihóczi család
elhunyt tagjaiért./csendes/

November 3. Kedd Nem lesz szentmise.

November 4. Szerda 18.00 Jószándékra/csendes/

November 5. Csütörtök 6.00 Az Oltáriszentség tiszteletére.
/énekes/
8.30 A Katolikus Iskola Szent Imre
napi szentmiséje./énekes/

November 6. Péntek 7.00 Vörös Pálné temetési
gyászmiséje./énekes/

18.00 A rózsafüzér társulat élő és
elhunyt tagjaiért. /énekes/

November 7. Szombat 15.00 A fatimai Szűzanya tiszteletére.

November 8. Évközi 32. Vasárnap
8.30 A plébánia közösségért.
16.00 Gyerekmise
18.00 Attila atyáért és az
imakoszorú tagjaiért.
Hirdetéseink

Hétfőn a Katekumen csoport összejövetele elmarad. A találkozót a következő héten tartjuk meg.

Csütörtökön a reggel 6 órakor kezdődő szentmise után elkezdjük a 24 órás szentségimádást. A 8 óra 30 perckor kezdődő szentmise ideje alatt a sekrestyében lesz a szentségimádás.

Ugyancsak csütörtökön 18 óra 45 perctől filmvetítés lesz a plébánián.

Pénteken reggel 6 órakor lesz a litánia és a szentségbetétel.

Szombaton a délelőtti plébániai hittan elmarad.
Ugyancsak szombaton 14 órától Imaóra lesz a templomban.
A szentmise 15 órakor kezdődik. A szentmise után agapé lesz a sekrestyében.

Jövő vasárnap 15 óra 15 percre szeretettel várjuk vasárnapi iskolába a másodikos és harmadikos gyerekeket.
A gyerekmise 16 órakor kezdődik.
A rózsafüzér titokcserét 17 órától fogjuk elvégezni.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért,
november 1–8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.
Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Egyetemes: A tengerek világáért
Imádkozzunk mindazokért, akik a tengeren dolgoznak és a tengerből élnek, köztük a tengerészekért, halászokért és családjukért.