Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Nagyböjt 2.Vasárnapján

Nagyböjt 2. Vasárnapja
2017. március 12-19.

Szentmisék rendje

Március 12. Nagyböjt 2. Vasárnapja

8.30 A plébánia közösségéért.
16.00 Gyerekmise
18.00

Március 13. Hétfő 18.00 Elhunyt Jánosért és Gyuláért./csendes/

Március 14. Kedd Nem lesz szentmise.

Március 15. Szerda 18.00 Elhunyt szülőkért./csendes/

Március 16. Csütörtök 18.00 Elhunyt György halálának 8. évfordulójára. /énekes/

Március 17. Péntek 18.00

Március 18. Szombat 18.00

Március 19. Nagyböjt 3.Vasárnapja

8.30 A plébánia közösségért.

18.00 Élő és elhunyt Józsefekért.

Hirdetéseink

Ma 15 óra 15 percre várjuk a másodikos és harmadikos gyerekeket vasárnapi iskolába.

Hétfőn 16 óra 30 percre várjuk az idei elsőáldozók szüleit a plébániára.

Hétfőn 19 órakor a Katekumen csoport találkozója lesz a plébánián.

Szerdán 18 óra 45 perctől Bibliaóra lesz a plébánián.

Csütörtökön 19 órától Felnőtt hittant tartunk a plébánián. A felnőtt hittan témája: A bérmálás szentsége.

Pénteken 15 óra 30 perctől folytatódik a Szent Imre Katolikus Iskola előadás sorozata. A meghívott előadó pálos szerzetes, aki a pálos lelkiségről tart előadást az iskola könyvtárában.

Pénteken kezdődik nagyböjti lelkigyakorlatunk. A lelkigyakorlatot Máger Róbert egyházmegyei jegyző, püspöki szertartó, templomigazgató úr vezeti. A lelkigyakorlat 17 órától gyóntatással kezdődik. A 18 órakor kezdődő szentmisében hangzik el az első lelkigyakorlatos beszéd.

Pénteken 17 óra 15 perctől Keresztutat végzünk a templomban.

Szombaton 17 órától gyóntatás lesz templomunkban. A 18 órakor kezdődő szentmisében hallgathatjuk meg a második lelkigyakorlatos szentbeszédet.

Vasárnap 17 órától gyóntatás lesz a templomban. A 18 órakor kezdődő szentmisében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét azoknak, akik azt előzetesen kérik. (Feliratkozni a sekrestyében lehet.) Ebben a szentmisében lesz a lelkigyakorlatos záróbeszéd.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.