Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Advent 1. Vasárnap

ADVENT 1. VASÁRNAP
2017.december 3-10.

Szentmisék rendje

December 3. Advent 1. Vasárnap

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00 Egy családért.
December 4. Hétfő 18.00

December 5. Kedd Nem lesz szentmise.

December 6. Szerda 18.00 Jószándékra./csendes/

December 7. Csütörtök 6.00 Az Oltáriszentség tiszteletére. /énekes/

December 8. Péntek 8.30 A Szent Imre Katolikus Iskola szentmiséje.
/énekes/
18.00

December 9. Szombat 18.00 Bender István és szülei lelki üdvéért.

December 10. Advent 2. Vasárnapja

8.30 A plébánia közösségéért.

16.00 Gyerekmise
Jadwiga Nyegot halálának 3. évfordulójára.

18.00 Bender József és neje Ilona lelki üdvéért.

Hirdetéseink

Ma 16 óra 30 perctől rózsafüzér titokcsere és szentségimádás lesz templomunkban.

Szerdán 18 óra 45 perctől Bibliaóra lesz a plébánián.

Csütörtökön a reggel 6 órakor kezdődő szentmise után elkezdjük a 24 órás szentségimádást.

Pénteken reggel 6 órakor lesz a litánia és a szentségbetétel.

Pénteken- Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén- 12 órakor rózsafüzér imádság lesz templomunkban.

Szombaton 15 órától adventi ráhangolódásra hívjuk a testvéreket a Máriagyűdi Bazilikába.

A program a következőképpen alakul:

15 óra Ráhangolódás, elmélkedés /A fiataloknak külön lenne az első programpont, ezért kérjük, hogy jelezzék részvételi szándékukat./

15 óra 30 perc Szünet

16 óra Szentségimádás, gyónási lehetőség

16 óra 30 perc A Szent Imre Katolikus Iskola adventi műsora.

17 óra Ünnepi szentmise

Jövő vasárnap a reggel 8 óra 30 perckor kezdődő szentmisében a Batthyány Kázmér Általános Iskola hittanosai gyújtják meg az adventi koszorú második gyertyáját.

Jövő vasárnap 15 óra 15 percre vasárnapi iskolába várjuk a gyerekeket.

A 16 órakor kezdődő szentmise végére ér ide hozzánk Szent Miklós püspök követe.

Jövő évi kalendárium, katolikus naptár és karácsonyi képeslap a sekrestyében kapható.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.