Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Húsvétvasárnap

HÚSVÉTVASÁRNAP

2018. április 1-8.

Szentmisék rendje

Április 1. HÚSVÉTVASÁRNAP

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00

Április 2. Húsvéthétfő 8.30 A plébánia közösségért.

18.00 Hálából./énekes/

Április 3. Kedd Nem lesz szentmise.

Április 4. Szerda 18.00 Jószándékra./csendes/

Április 5. Csütörtök 6.00 Az Oltáriszentség tiszteletére./énekes/

Április 6. Péntek 18.00 A rózsafüzér társulat élő és elhunyt
tagjaiért./énekes/

Április 7. Szombat 16.00 A Fatimai Szűzanya tiszteletére.

Április 8. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

8.30 A plébánia közösségéért.

16.00 Gyerekmise.

18.00

Hirdetéseink

Ma 8 óra 20 perckor ételszentelést végzünk a templomban.

Csütörtökön a reggel 6 órakor kezdődő szentmise után elkezdődik a 24 órás szentségimádás.

Pénteken reggel 6 órakor lesz a litánia és a szentségbetétel.

Pénteken felkeresem az elsőpéntekeseket.

Szombaton 15 órától imaóra lesz a templomban. A szentmise 16 órakor kezdődik. A szentmise után agapé lesz a sekrestyében.

Jövő vasárnap lesz az ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA. Ezen a napon 15 órától imaóra lesz a templomban.

Jövő vasárnap 15 óra 15 percre várjuk vasárnapi iskolába a gyerekeket a plébániára.

A rózsafüzér titokcsere 2018. április 15-én lesz, 16 óra 30 perctől.

2018. május 1-én avatják boldoggá Brenner János vértanút Szombathelyen. Plébániánk zarándoklatot szervez erre a jeles eseményre. Jelentkezési lapot a plébánián és a sekrestyében lehet kérni. Jelentkezési határidő 2018. április 3.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.