Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Nagyböjt 4. Vasárnapján

Nagyböjt 4. Vasárnapja
2018. március 11-18.
Szentmisék rendje

Március 11. Nagyböjt 4. Vasárnapja

8.30 A plébánia közösségéért.

16.00 Gyerekmise

18.00 Irénke testvérünk lelki üdvéért,
halálának első évfordulójára.

Március 12. Hétfő 18.00 Elhunyt Jánosért./csendes/

Március 13. Kedd Nem lesz szentmise.

Március 14. Szerda 18.00 Hálából./csendes/

Március 15. Csütörtök 18.00 Beteg gyógyulásáért./csendes/

Március 16. Péntek 18.00

Március 17. Szombat 18.00

Március 18. Nagyböjt 5. Vasárnapja

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00 Elhunyt Zakariás Zoltán lelki üdvéért.

Hirdetéseink

Ma 15 óra 15 perctől vasárnapi iskolába várjuk a gyerekeket.

Hétfőn 19 órakor a Katekumen csoport tagjait várjuk a plébániára.

Kedden 17 óra 30 perckor elsőáldozással kapcsolatos szülői értekezlet lesz a plébánián.

Szerdán 18 óra 45 perckor Bibliaóra lesz a plébánián.

Pénteken 17 óra 15 perctől Keresztutat végzünk a templomban.

Szombaton 10 órára várjuk az elsőáldozókat első szentgyónásra.

Jövő vasárnap a Szentföld javára lesz országos templomi gyűjtés egyházunkban.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.