Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Nagyböjt 2. Vasárnapján

Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három sátrat: egyet Neked, egyet
Mózesnek, egyet pedig Illésnek!

20nagybojt2.jpg
2020. március 8.

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAP
Hétfő RÓMAI Szt. FRANCISKA, BOLOGNAI Szt. KATALIN
Március 9. 7:00 – Zoltán atyáért
Kedd JERUZSÁLEMI Szt. MAKARIOSZ
Március 10. 7:00 – szentmise
Szerda JERUZSÁLEMI Szt. SZOFRONIUSZ
Március 11. 7:00 – szentmise
Csütörtök Szt. I. INCE, Szt. LUIGI ORIONE (+1940)
Március 12.
Péntek SEVILLAI Szt. LEANDER (+600)
Március 13. 17:00 – keresztút
18:00 – János és Gyula lelke üdvéért
19:00 – felnőtt hittan
Szombat RINGELHEIMI Szt. MATILDA (+968)
Március 14. 16:00 – Nagytótfalu
Vasárnap Nagyböjt 3.
Március 15. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
18:00 – Siklós

Kedden kezdődik a Szt. József-kilenced.

„Ami a Nap a testi szemnek, az Krisztus a szív szemeinek.”
Szt. Ágoston

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.