Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Pünkösd Vasárnapján

„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ezekkel a
szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: Vegyétek a Szentlelket!”

21punkosd.jpg

2021. május 23.

PÜNKÖSD
évközi 8. hét
Hétfő SZŰZ MÁRIA, az EGYHÁZ ANYJA, MARIA HILF
Május 24. 8:30 – egy + férj lü. (é.)
17:00 – májusi ájtatosság
Kedd BEDA VENERABILIS, VII. GERGELY pp.
Május 25. 7:00 – egy család +
17:00 – májusi ájtatosság
Szerda NERI Szt. FÜLÖP
Május 26. 17:00 – májusi ájtatosság
18:00 – Attila a. és az imakoszorú tagjai
Csütörtök A mi URUNK, JÉZUS KRISZTUS, az ÖRÖK FŐPAP
Május 27. 17:00 – májusi ájtatosság
Péntek CANTERBURY-i B. LANFRANC
Május 28. 17:00 – májusi ájtatosság
18:00 – Robi atyáért
Szombat Szt. VI. PÁL pp.
Május 29. 16:00 – Kistapolca
17:00 – májusi ájtatosság
Vasárnap SZENTHÁROMSÁG
Május 30. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
17:00 – májusi ájtatosság
18:00 – Siklós


Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.