Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Jézus megkeresztelkedésének ünnepén

HÉTFŐ
01.10.
18:00 SZENTMISE
TAKÁCS ISTVÁNNÉ ANNA L.Ü.
SZERDA
01.12.
14:00 SÁRKÖZI ZSOLT TEMETÉSE A SIKLÓSI RAVATALOZÓBÓL
18:00 SZENTMISE
GÁBRIEL ATYÁÉRT ÉS AZ IMAKOSZORÚ TAGJAIÉRT
CSÜTÖRTÖK
01.13.
9:00 SZENTMISE
ZOLTÁN ATYÁÉRT ÉS AZ IMAKOSZORÚ TAGJAIÉRT
SZENT HILÁRIUSZ (VIDOR) PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
emléknap
PÉNTEK
01.14.
18:00 SZENTMISE
KISS ÉVA L.Ü.
SZOMBAT
01.15.
16:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
VASÁRNAP
01.16.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
BETEG GYÓGYULÁSÁÉRT
ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP


HIRDETÉS

- Szombaton (01.15.) szeretettel várom a bérmálkozó-jelölteket
10 órától a Katolikus Iskolában!

- A ministráns foglalkozásokat, a vasárnap reggeli szentmise előtt
tartjuk 8:00-tól itt a siklósi templomban!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!

Vers az evangéliumhoz:

Siklós József : A KÁNAI MENNYEGZŐ

Lakodalom készül Kána városában,
Sütnek, főznek, forgolódnak mind a házban.
Hivatalos Jézus is a lakomára,
Elkíséri tizenkét hű tanítványa.

Sok a vendég, s lám a bornak hamar vége!
Vizet hozat Jézus hat nagy kőedénybe.
Csuda folytán a víz rögtön borrá válik,
Sokkal több is, sokkal jobb is, mint a másik.

Hatalmáról így tett Jézus bizonyságot,
Hittek benne, látva ezt, a tanítványok.
Higgyed te is: nincs az Úrnál lehetetlen,
Bizalommal fordulj hozzá szükségedben!
ÁMEN

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.