Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 7. Vasárnap

VASÁRNAP
02.20.
8:30 SZENTMISE
BETEGEK KENETÉNEK KISZOLGÁLTATÁSA
18:00 SZENTMISE
ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
HÉTFŐ
02.21.
14:00 PETROVICS JÁNOSNÉ TEMETÉSE A SIKLÓSI RAVATALOZÓBÓL
18:00 SZENTMISE (CSENDES)
DAMIÁNI SZENT PÉTER PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
emléknap
SZERDA
02.23.
18:00 SZENTMISE (CSENDES) SZENT POLIKÁRP PÜSPÖK VÉRTANÚ
emléknap
CSÜTÖRTÖK
02.24.
9:00 SZENTMISE (GITÁROS) SZENT MÁTYÁS APOSTOL
ÜNNEP
PÉNTEK
02.25.
18:00 SZENTMISE (ÉNEKES)
TUMICZ JÓZSEF L.Ü.
SZOMBAT
02.26.
16:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP
VASÁRNAP
02.27.
8:30 SZENTMISE
ELSŐÁLDOZÓK BEMUTATÁSA

18:00 SZENTMISE
ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP


HIRDETÉS

- Szombaton szeretettel várom a bérmálkozó jelölteket 9:45-re
- kivételesen - a máriagyűdi plébániára!

- A Laudate Kegytárgy- és Könyvkereskedés tisztelettel meghívja
az egyházmegye híveit a Máriagyűdi Laudate Kegytárgy- és
Ajándékbolt, Látogatóközpont ünnepélyes megnyitójára,
megáldására február 26-án 10.00 órára.

- A ministráns foglalkozásokat, a vasárnap reggeli szentmise előtt
tartjuk 8:00-tól itt a siklósi templomban!

- Jövő vasárnapi szentmiséken a katolikus iskolák javára gyűjtünk!
Előre is köszönjük a testvérek nagylelkű adományát!

- Jövő vasárnap a délelőtti szentmise keretében mutatkoznak be
az elsőáldozó jelöltek!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!


HETI VERS

Szabolcska Mihály: KRISZTUS KERESZTJÉN …

Krisztus keresztjén
Az van felírva,
Hogy az igazság
Nem vesz a sírba!
– Örvendjen, akit
Bántalom ér;
Ha lelke tiszta,
Szíve fehér!

Krisztus keresztjén
Az van felírva,
Hogy a szeretet
Nem vész a sírba!
– Mind e világ bár
Életedre les;
Csak te bocsáss meg,
Csak te szeress!…

Csak te bocsáss meg
A gyűlölőknek,
S oszd szét a szíved
A szenvedőknek!
– Megmozdult a kő
Sírja felett…
Örökkévaló
A szeretet!

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.