Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Nagyböjt 1. Vasárnapján

VASÁRNAP
03.06.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
VECSÁNIN CSALÁD ELHUNYTJAIÉRT
NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
HÉTFŐ
03.07.
14:00 KOSZTICS ISTVÁNNÉ SZ. ORSÓS IBOLYA TEMETÉSE NAGYHARSÁNYBAN
18:00 SZENTMISE (CSENDES)
ZOLTÁN ATYÁÉRT
SZENT PERPÉTUA ÉS FELICITAS VÉRTANÚASSZONYOK
emléknap
SZERDA
03.09.
12:00 MÁRKOVICS MÁRKNÉ SZ. WOLF ROZÁLIA TEMETÉSE A SIKLÓSI KÁPOLNÁBÓL
14:00 BÁTORI ISTVÁNNÉ SZ. FLISZÁR ROZÁRIA TEMETÉSE A SIKLÓSI RAVATALOZÓBÓL
18:00 SZENTMISE
A MAGYAR CSALÁD ÉLŐ ÉS ELHUNYT TAGJAIÉRT
RÓMAI SZENT FRANCISKA SZERZETESNŐ
emléknap
CSÜTÖRTÖK
03.10.
9:00 SZENTMISE (GITÁROS)
A KATOLIKUS ISKOLA ÉLŐ ÉS ELHUNYT TANÁRAIÉRT
SZEBASZTEI NEGYVEN SZENT VÉRTANÚ
emléknap
PÉNTEK
03.11.
14:00 TORJÁNÁCZ ANNA TEMETÉSE A SIKLÓSI TEMETŐKÁPOLNÁBÓL
17:15 KERESZTÚT
AZ ELSŐÁLDOZÓ JELÖLTEK VEZETÉSÉVEL
18:00 SZENTMISE (ÉNEKES)
JÁNOS ÉS GYULA L.Ü.
JERUZSÁLEMI SZENT SZOPHRÓNIOSZ
emléknap
SZOMBAT
03.12.
16:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
VASÁRNAP
03.13.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA


HIRDETÉS

- Hamvazószerdával kezdetét veszi az idei Nagyböjt. A liturgia
színe a viola. Az oltárokat (az ünnepek kivételével) tilos
virággal díszíteni; a hangszerek csak ének kíséretére szólhatnak;
a liturgiákból elmarad az Alleluja. Nagyböjt péntekjein böjtöt
tartunk, azaz 14 évestől hatvanéves korig kötelező a hústilalom
az étkezésekben. Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti nap:
tilos a hús fogyasztása; 18 éves kortól a nap folyamán egyszer
szabad jóllakni, de megengedett 2 másik, csökkentett mértékű
étkezés. Az ital, hacsak nem étel jellegű (pl. tej, leves) nem
szegi meg a böjtöt. A tilalmak alól fel vannak mentve a betegek;
a várandós és szoptató anyák; azok, akik egy étkezés alkalmával
csak keveset fogyaszthatnak (pl. a cukorbetegek vagy diétázók);
a koldusok; a megerőltető munkát végzők; az utazók; a menzán
étkezők és azok a szellemi dolgozók, akiket a szigorú böjt
akadályozna kötelességük teljesítésében.

- Nagyböjt péntekjein üdvös hagyomány a keresztút végzése.
Idéntől a mi templomunkban a hagyományosan keresztutat végzők
mellett a különféle ifjúsági és felnőtt csoportokat is
bátorítom keresztút végzésére.

- A nagyböjt péntekjein 17:15-től nagyböjti ájtatosságot
keresztutat végzünk!

- Pénteken szeretettel várom az elsőáldozó-jelölteket
17 órára a siklósi templomba a keresztút vezetésére!

- Pénteken 19 órától szeretettel várom a Siklósi Férfikör
tagjait a máriagyűdi plébániára!

- Szombaton 10 órától várom a bérmálkozó jelölteket a
katolikus iskolában!

- A ministráns foglalkozásokat, a vasárnap reggeli szentmise előtt
tartjuk 8:00-tól itt a siklósi templomban!

- Múlt héten a katolikus iskolák javára gyűjtöttünk!
Siklóson 38.885 forint gyűlt össze, amelyet továbbítunk az
Egyházmegye felé!

- A Siklósi Katolikus Plébánia a magyar Katolikus Káritásszal
közösen nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést szervez a siklósi
plébánia területén! Adományaikat leadhatják a siklósi és a
nagyharsányi templom sekrestyéjében! Adományaikat március 27-ig
várjuk a megadott helyszínekre! Az összegyűlt adományokat a helyi
rászoruló családokon túl, a kárpátaljai magyar családoknak,
valamint az ukrán háború menekültjeinek juttatja el a
Katolikus Káritász!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!


Bodo Kühn: Meg van írva

Szent harcunkban, mely ránk van bízva itt,
Ki fog megállni, győztes vaj‘ ki lészen?
Reánk zúdítja ádáz hadait
Bősz ellenségünk álnokul s merészen.
Erő mit ér, mit ér a bölcsesség,
Ész és tudás e harcban nem elég,
Csak egy a fegyver, mely a küzdést bírja,
A Lélek éles kardja: „Meg van írva!“

Ó nézd, miként küzd Mesterünk vele,
S meggyőzi a kísértőt a pusztában,
Mint veszt csatát ádáz ellenfele
Ott az utolsó nagy haláltusában!
Csodálatos, példátlan küzdelem,
Mocsoktalan, felséges győzelem!
Mi volt, mi Sátánt megfutásra bírta?
A Lélek éles kardja: „Meg van írva!“

Dicső Urát híven követve küzd
a kis sereg, mit vérével megváltott,
Bűn és kísértés száz veszélye közt
Halad tovább, meggyőzve a világot.
Mi tartja fenn az Úr kis csapatát?
Mi ád erőt, megnyerni a csatát?
Mi az, mi küzdni, győzni megtanítja?
A Lélek éles kardja: Meg van írva!“

Szólott az Úr – s a csillagezres ég
Ím létrejött a semmiség ködébül,
Szól majd az Úr – s tűzláng között elég
Ez a világ és romjain új épül.
Ily szónak ellenállni hát ki mer,
Melytől világok lesznek s múlnak el? !
Boldog, ki remélve, várva, bízva,
Erősen áll e sziklán: „Meg van írva!“

Isten maga mondá ki az Igét,
S ki elveti, Istent csúfolja meg,
Higgy az Igében, s oszlik a setét,
S fut a gonosz, ki úgy óhajtja veszted.
De megbotolsz, s el is bukol hamar,
Célt és irányt sötét homály takar,
Előtted örvény szörnyű torka nyitva,
Ha nincs veled e fáklya: „Meg van írva!“

Ne hidd, hogy tán Istent szolgálhatod,
Ha nem Igéje kormányozza lelked!
Amíg szava szívedbe nem hatott,
Távol vagy Tőle, sőt még meg sem lelted.
A hit számára nincsen más alap,
Az Ige csak, mely volt , van és marad,
A szolgálat azokra van csak bízva,
Kik ettől el nem állnak: „Meg van írva!“

Isten trónjánál áll a szent sereg,
Fehér ruhában, pálmaág kezében,
Kies mezőn, hol hűs forrás cseveg
Legelteti a Bárány őket szépen.
Üldözte egykor Sátán vad dühében,
De hittek ők az Isten Igéjében,
Mint győztesek szálltak alá a sírba,
S végső szavuk is ez volt: „Meg van írva!“

német nyelvről fordította: Varga Gyuláné

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.