Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Nagyböjt 3. Vasárnapján

VASÁRNAP
03.20.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
BÖRÖCZ CSALÁD ÉLŐ ÉS ELHUNYT TAGJAIÉRT
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
HÉTFŐ
03.21.
18:00 SZENTMISE
SZERDA
03.23.
18:00 SZENTMISE (CSENDES) MONGROVEJÓI SZENT TURIBIUSZ PÜSPÖK
emléknap
CSÜTÖRTÖK
03.24.
9:00 SZENTMISE (GITÁROS)
A KATOLIKUS ISKOLA DIÁKJAIÉRT
PÉNTEK
03.25.
17:15 KERESZTÚT
A SZERETETLÁNG KÖZÖSSÉG VEZETÉSÉVEL
18:00 SZENTMISE (ÉNEKES)
URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA
(GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY)
SZOMBAT
03.26.
15:00 SZENTMISE SIKLÓSON
IMAKÖZÖSSÉGÉRT
16:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN


NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
VASÁRNAP
03.27.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
TAKÁCS ISTVÁN L.Ü.
NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA


HIRDETÉS

- Hamvazószerdával kezdetét veszi az idei Nagyböjt. A liturgia
színe a viola. Az oltárokat (az ünnepek kivételével) tilos
virággal díszíteni; a hangszerek csak ének kíséretére szólhatnak;
a liturgiákból elmarad az Alleluja. Nagyböjt péntekjein böjtöt
tartunk, azaz 14 évestől hatvanéves korig kötelező a hústilalom
az étkezésekben. Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti nap:
tilos a hús fogyasztása; 18 éves kortól a nap folyamán egyszer
szabad jóllakni, de megengedett 2 másik, csökkentett mértékű
étkezés. Az ital, hacsak nem étel jellegű (pl. tej, leves) nem
szegi meg a böjtöt. A tilalmak alól fel vannak mentve a betegek;
a várandós és szoptató anyák; azok, akik egy étkezés alkalmával
csak keveset fogyaszthatnak (pl. a cukorbetegek vagy diétázók);
a koldusok; a megerőltető munkát végzők; az utazók; a menzán
étkezők és azok a szellemi dolgozók, akiket a szigorú böjt
akadályozna kötelességük teljesítésében.

- Nagyböjt péntekjein üdvös hagyomány a keresztút végzése.
Idéntől a mi templomunkban a hagyományosan keresztutat végzők
mellett a különféle ifjúsági és felnőtt csoportokat is
bátorítom keresztút végzésére.

- A nagyböjt péntekjein 17:15-től nagyböjti ájtatosságot
keresztutat végzünk!

- A ministráns foglalkozásokat, a vasárnap reggeli szentmise előtt
tartjuk 8:00-tól itt a siklósi templomban!

- A Siklósi Katolikus Plébánia a Magyar Katolikus Karitásszal
közösen nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést szervez a siklósi
plébánia területén! Adományaikat leadhatják a siklósi és a
nagyharsányi templom sekrestyéjében! Adományaikat március 27-ig
várjuk a megadott helyszínekre! Az összegyűlt adományokat a helyi
rászoruló családokon túl, a kárpátaljai magyar családoknak,
valamint az ukrán háború menekültjeinek juttatja el a
Katolikus Karitász!

- Vasárnap hajnalban óraátállítás! Március utolsó vasárnapján
hajnali 2 óráról egy órával előbbre, azaz hajnali 3-ra kell
állítani az órákat.

- Március 30-án (szerdán) 17:00 órakor horvát nyelvű keresztút,
majd 18 órától horvát nyelvű szentmisét mutat be Főtisztelendő
Sáfrány Dávid temerini káplán! Szeretettel várjuk a kedves
testvéreket!

- Április 6-7-8-án 18 órai kezdettel, a siklósi templomban
triduumot tartunk, amelyre szeretettel hívjuk a kedves
testvéreket! A lelkigyakorlat vezetője: Főtisztelendő
Tölgyesi Dávid somogysámsoni plébániai kormányzó!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!


A fügefa

És meglátván messziről egy fügefát, a
mely leveles vala, odaméne, ha talán találna
valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél
egyebet semmit sem talála; mert nem vala
fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus,
monda a fügefának: "Soha örökké ne
egyék rólad gyümölcsöt senki"
Márk 13:14

Nem megmondottam-e néked, hogy higyj,
S meglátod dicsőségét az Atyának?

Higyjek... De ép ez lenne a csoda,
Elindulása minden más csodának.

Ha egyszer megtelnék a kebelem -
Úgy lenne tele, ahogy most üres -

S leborulván, kőhöz sujtva fejem,
Nemcsak szám szólná: Uram, meg ne vess!

Higyjek... - de ha hiába akarom!
Ha nincs bennem, honnan vegyek hitet?

Pedig ez a Te alfád s omegád,
Egyetlen és örök feltételed.

Kinyitnám Neked minden kapumat -
De ha merevek s makacsok a zárak!

Teremts bennem, teremts bennem hitet,
Ha Teremtője Te vagy a világnak!!

Tedd, hogy lerogyjak eszméletlenül
S új eszmélettel virradjak fel reggel -

Le ne peregjen rólam harmatod,
S bár egy rögöt mozdítsak meg hitemmel!

Állok, fügefa, gyümölcstelenül,
De gyümölcstelenségem férge rág -

Te jössz, szigorún int szemöldököd
S megátkozod a tehetetlen fát.

Mivel eddig nem termett jó gyümölcsöt,
Ne is teremjen többé már soha -

Átkod előtt is átkozott volt régen -
S tehetett-e róla a fügefa??!

1938

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.