Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Úrnapján

VASÁRNAP
06.19.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
BESENCZI CSALÁD ÉLŐ ÉS ELHUNYTJAIÉRT
ÚRNAPJA
HÉTFŐ
06.20.
18:00 SZENTMISE
ZOLTÁN ATYÁÉRT SZENTELÉSI ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL
SZERDA
06.22.
15:00 SZKLENÁR ISTVÁN PÁL TEMETÉSE A SIKLÓSI TEMETŐKÁPOLNÁBÓL
18:00 SZENTMISE
JÓZSI ATYÁÉRT SZENTELÉSI ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL
FISHER SZENT JÁNOS PÜSPÖK ÉS MORUS SZENT TAMÁS VÉRTANÚK
emléknap
CSÜTÖRTÖK
06.23.
NINCS SZENTMISE
PÉNTEK
06.24.
18:00 SZENTMISE
GABRIEL ATYÁÉRT SZENTELÉSI ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL
JÉZUS SZENT SZÍVE
FŐÜNNEP
SZOMBAT
06.25.
11:00 TÓTH NOEL KERESZTELŐJE
11:30 HORVÁTH LÁSZLÓ ÉS ALEXENKO ALINA HÁZASSÁGKÖTÉSE
15:00 SZENTMISE SIKLÓSON IMAKÖZÖSSÉGÉRT
17:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN
A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE
EMLÉKNAP

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
VASÁRNAP
06.26.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
SZŐKE ÁRPÁD L.Ü. 1. ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL
ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP


HIRDETÉS

- A nyári időszakban a szentmisék rendje a következőképpen változik:
A csütörtöki iskolai misék szeptemberig elmaradnak, kivételt
képeznek az elsőcsütörtökök (július, augusztus), ezeken a
napokon a megszokott időpontban reggel 9 órakor lesznek
szentmisék, majd a szentmisét követően a szentségimádás
18 óráig!

- Június 26-án a délelőtti szentmise keretében adunk hálát
a hittanosokkal és a hitoktatókkal az idei tanévért!
Szeretettel várunk mindenkit erre a hálaadásra!

- Szeretnénk lecserélni templomunk hangosítását, az
előzetes felmérések és árajánlatok alapján ennek összege
1.5 millió forint, ehhez már 430 ezer forint adomány gyűlt
össze a siklósi vállalkozóknak köszönhetően! Kérjük a
kedves testvéreket, hogy támogassák ezt a kezdeményezést!
Ezen szándékukat megtehetik csekken és átutalással is!
Bankszámlaszám: 11731001-20126742
A bejáratnál és a sekrestyében is kérhető csekk, kérem
a közlemény rovatba írják rá: „adomány a hangosításra”!
Isten fizesse meg adományaikat!

- Plébániai ügyintézés: 06303491065 telefonszámon vagy
szentmisék előtt a sekrestyében!Dicsérd, Sion, a Megváltót,
dicsérd a vezért, a pásztort,
zengj himnuszt, zengj éneket!
Ahogy bírod, akként merjed:
nagyobb Ő mint a dicséret,
méltón nem dicsérheted.

S a dicséret külön tárgya
ma hogy a Kenyeret áldja,
mely éltet és eleven,
s hogy végvacsoráján kapta
a Tizenkettők csapatja,
nem kétséges semmiben.

Legyen teljes, legyen zengő,
legyen vidám és illendő
szivünk ujjongása ma:
mert azt a napot jelzi ünnepünk,
melyen először adatott nekünk
ez a lelki lakoma

Új királynak asztalára
új törvénynek szállt páskája:
elavult a régi már.
Fut az ujtól ami agg,
igazságtól ami vak;
fut a fénytől a homály.

Amit Krisztus tett ez estén,
hagyta hogy rá emlékezvén
cselekedjük mi is azt.
Okultunk szent törvényéből:
így lesz borból és kenyérből
üdvösséges áldozat.

Más és más - de nem lényegben,
csak jel szerint más - szinekben
égi jók lappanganak.

A vér ital, a hús étel:
mégis Krisztus, lényegével,
teljes mindkét szín alatt.

Oly kenyér, melyet meg nem tör,
aki vesz miként étekből,
s el se vág, és meg se szel.
Veszi egy és veszik ezren:
annyit egy; amennyit ezren;
fogyasztják és nem fogy el.

Veszik jók és veszik rosszak:
csakhogy különböző sorsnak
részesei ők vele.
Rossznak halál, jónak élet:
ilyen az egyforma étek
különböző ereje.

Im az angyalok kenyere,
utonjárók eledele,
édesfiaknak étele,
nem ebek számára szánt,
melynek előképe már a
husvéti bárány halála,
valamint Izsák oltára,
s hogy az égből manna szállt.

Óh igaz Kenyér, jó Pásztor,
Jézus, óvj az elbukástól,
te táplálj és te palástolj
s add hogy a feltámadáskor
üdvnek látói legyünk.
Te, ki mindent bírsz és értesz,
s e földön táplálsz és éltetsz,
tedd, hogy szent népeddel, ékes
asztalodnál majd az édes
örökségben résztvegyünk!

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.