Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 15. Vasárnap

VASÁRNAP
07.10.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
TOMICS ISTVÁN L.Ü.
ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
HÉTFŐ
07.11.
9:00 VÁNCSA KÁROLYNÉ SZ. LANCSÁROVICS ROZÁLIA TEMETÉSE NAGYHARSÁNYBAN
18:00 SZENTMISE
ROBI ATYÁÉRT ÉS AZ IMAKOSZORÚ TAGJAIÉRT
SZENT BENEDEK APÁT, EURÓPA FŐVÉDŐSZENTJE
ÜNNEP
SZERDA
07.13.
11:00 MATICSANÁCZ MÁRKNÉ TEMETÉSE A SIKLÓSI TEMETŐKÁPOLNÁBÓL
18:00 SZENTMISE
NAGY RÓBERT L.Ü.
SZENT HENRIK CSÁSZÁR
emléknap
CSÜTÖRTÖK
07.14.
12:00 VERES ZOLTÁN TEMETÉSE A SIKLÓSI RAVATALOZÓBÓL LELLISI SZENT KAMILL ÁLDOZÓPAP
emléknap
PÉNTEK
07.15.
18:00 SZENTMISE
NAGY FERENCNÉ SZ. TORJANÁCZ ÁGOTA L.Ü.
SZENT BONAVENTURA PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
EMLÉKNAP
SZOMBAT
07.16.
17:00 SZENTMISE NAGYHARSÁNYBAN ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
VASÁRNAP
07.17.
8:30 SZENTMISE

18:00 SZENTMISE
UNOKÁÉRT
ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP


Gerő Sándor
Szenvedő felebarátján
miért segített a Szamaritánus?

Mert jó volt a szeme.
Meglátta a könnyeket,
és a véres, halálos sebet,
mit más nem gyógyíthat,
csak a felebaráti szeretet.

Mert jó volt a szíve.
A nemes lelkek törvénye szerint
örült, hogy segíthetett.
Jutalmat nem várt,
mert az volt a jutalma,
hogy életet menthetett.

Mert erős volt a keze.
Mégis gyöngéden emelte
nemes terhét, le nem ejtve.
Keze a vértől nem volt tiszta,
de ez a vér tisztított
mert nem ő ontotta.

Mert jó volt a lába.
Kész volt gyalog menni,
a beteget figyelve,
Nem akart addig pihenni,
míg felebarátját el nem helyezte,
a vendégfogadó házba.

Istenem, adj nekem is
jó szemet, szívet, kezet, lábat,
mert az élet jerikói útján
vérző testvéreim engem is várnak!

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.