Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Rózsafüzér Társulat

rozsafuzer.jpgEgyházközségünkben is szervezett formában, meghatározott rendben imádkozzuk a rózsafüzér imádságot, mint hazánk legtöbb plébániáján. Hagyományosan Rózsafüzért Társulatnak mondjuk ezeket a közösségeket.

Kevesebben tudják azonban, hogy az eredeti Rózsafüzér Társulat ún. testvérület (confraternitas) volt. Magyarországon az imádságos közösség egy másik formája az ún. Élő Rózsafüzér terjedt el, melyet 1826-ban Marie-Pauline Jaricot alapított Franciaországban.

A csoportonként 15 tagból álló imatársulat tagjai vállalják, hogy naponta elmondanak 1 tizedet a rózsafüzérből. A titokcsere havonta sorsolással vagy a következő tizedre való áttéréssel történik. Siklóson a titokcsere minden hónap első vasárnapján az esti szentmise előtt van, mely a Szentatya adott havi imaszándékainak ismertetéséből, magyarázatából, titokcseréből, 1 tized elimádkozásából és csendes szentségimádásból áll.

A siklósi társulat 11 csoportból áll, az imádságban 170 személyt fog össze. További jelentkezőket is szívesen várunk. A közösség vezetője Batik Péterné, Ilike.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Egyetemes: Ökológiailag fenntartható életmódért
Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.